اخبار > مسابقات فرهنگی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مناسبت روز استاد