در صورت تمایل زبان­ آموز، مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه مازندران این آمادگی را دارد که استقبال وی از فرودگاه و انتقال او را به محل اقامت فراهم کند. برای بهره گیری از خدمات انتقال و استقبال فرودگاهی اطلاعات پرواز خود را به آدرس ایمیل دفتر همکاری های علمی بین المللی (international@umz.ac.ir) ارسال نمایید.

تذکر: انتقال و استقبال فرودگاهی تنها برای فرودگاه دشت ناز ساری می باشد و هزینه ی این خدمات 50 هزار تومان است. در صورتی که مقصد پرواز شما یکی از فرودگاه های تهران است می توانید به دو شیوۀ زیر در دانشگاه مازندران حاضر شوید:

1. از طریق تاکسی های فرودگاه، مسیرمستقیم به بابلسر(به دلیل هزینۀ بالا توصیه نمی شود).

2. از طریق تاکسی های فرودگاه خود را به ترمینال شرق برسانید و سپس از آنجا طی مسیر مستقیم به بابلسر.