مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ‌زبانان دانشگاه مازندران با هدف گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی، موفق به دریافت مجوز از وزارت علوم گردیده است. این مرکز با ارائه دوره‌های زبانی مختلف در تمام سطوح، فرصتی را برای یادگیری زبان فارسی برای تمام افراد با تمام سنین فراهم کرده استبا برنامه ریزی های دقیق صورت گرفته توسط متخصصین این حوزه، تمامی فرایند آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در بازه ی زمانی 25 هفته انجام خواهد پذیرفت. در طی این مدت مذکور، دانشجویان در سه دورۀ (1)آغازین، (2)میانی و پیشرفته و (3)تخصصی، هریک به مدت 216 ساعت شرکت می کنند؛ و در پایان با شرکت در آزمون جامع توانایی آنان در زبان فارسی سنجیده می شود و پس از آن امکان تحصیل در رشته ی دانشگاهی مورد نظر برای آنان فراهم می گردد.

  1. دورۀ آغازین: این دوره در شش هفته آغازین شروع یادگیری زبان فارسی انجام می شود و پس از آن دانشجویان وارد تعطیلات سه هفته ای(هفتۀ ششم تا هفتۀ نهم) می شوند.
  2. دورۀ میانی و پیشرفته: این دوره از هفته دهم آغاز میگردد و به مدت شش هفته ادامه دارد.
  3. دورۀ تحصصی: شروع این دوره از هفته هفدهم است و تا زمان آزمون جامع در هفته بیست و پنجم ادامه دارد. 

برای مشاهدۀ ریز برنامه های هفتگی مرکز آزفا دانشگاه مازندران، بر روی لینک pdf کلیک کنید:

 

 

 

   دانلود : برنامه_ی_هفتگی_مرکز.pdf           حجم فایل 2316 KB