برای اخذ پذیرش و ثبت نام  فرم زیر را دانلود و تکمیل نمایید. لازم به ذکر است که این فرم قابل پرشدن در رایانه می باشد و نیازی به چاپ نمودن آن نیست.
 
 
 
 * فرم تکمیل شده را به همراه اسکن پاسپورت به آدرس registration@umz.ac.ir  ارسال نمایید.
* اطلاعات بعدی مراحل ثبت نام از طریق ایمیل به اطلاع شما می رسد. 

 

   دانلود : umzplc_form.pdf           حجم فایل 837 KB